PSICOEDUCACIÓ I ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

La psicoeducació de les emocions redueix el malestar psicoemocional creixent en poblacions vulnerabilitzades.

Les persones afectades per diferents eixos de discriminació reporten pitjors índexs de salut i menys esperança de vida com a conseqüència d’un sistema social marcat per greus desigualtats estructurals. Proposem mesures d’equitat per garantir l’accés a l’atenció en salut mental.

Els grups de psicoeducació i teràpia d’acompanyament emocional generen millores als índexs de benestar dels diferents col·lectius, atenent el malestar des de paradigmes de salut integrativa que es complementen i des-saturen els serveis de salut mental biomèdica.

La persona…

… té POTENCIALS a desenvolupar, és única i singular.

… és una TOTALITAT ORGANITZADA: cos, emocions, pensaments, accions.

… està sana quan aconsegueix un EQUILIBRI entre allò que sent, allò que pensa i allò que fa.

POT ACTUAR en els fenòmens que li succeeixen aquí i ara

… necessita assolir un equilibri entre les POLARITATS que conviuen en sí mateixa.

… està dotada d´un COS on estan gravats els seus trets característics, així com les memòries emocionals i traumàtiques.