Saber / Mapes i mirades diverses sobre la salut

En un context de màxims històrics de malestar psico-emocional, el camí a la salut requereix que el paradigma cultural de Salut Mental pugui obrir-se a coneixements que l’amplien.

La modernitat occidental ha desterrat concepcions holístiques que proposen matrius de comprensió de la salut / malaltia àmplies i profundes: sabers diversos de la pròpia Europa que articulen concepcions i pràctiques històriques en l’art de la curació.Alhora, paradiqmes culturals d’altres latituds coincideixen en definir la salut psico-emocional humana com una xarxa de relacions complexes entre la persona, l’entorn i el cosmos, necessàries de resituar i comprendre.

Proposem una re-alfabetizacio en mapes i coneixements que expliquen la pèrdua de benestar psico-emocional des de sabers diversos i no-moderns, entenent que ampliar la comprensió obre les portes a recorreguts terapèutics més eficients.

Serveis

Formacions

Catàleg amb propostes formatives sobre Salut Mental, Interculturalitat i interseccionalitat aplicades a contextos professionals. Destinades a professionals de l’àmbit sanitari i social del tercer sector, administracions públiques i àmbit privat

Recerca i Nous sabers

Consultoria, disseny d’estratègies, plans i dispositius de salut mental comunitària amb perspectiva feminista i intercultural. Investigació, avaluació i validació de nous models i metodologies.