Salut / Teràpia Psicoemocional basada en la vivència

Espais terapèutics generats des de la tendresa i la confiança, treballant des d’una visió de la salut integrativa on el Cos és la porta d’entrada a la reconciliació interna.

Entenem el dolor i les crisis com experiències evolutives on la persona ha de ser protagonista activa del procés terapèutic perquè aquest sigui efectiu. Participant als grups, s’inicia un recorregut de presa de consciència de patrons, mecanismes i bloquejos, així com de revalorització de les qualitats i especificitats que fan que cada persona sigui única.

Retorna reivindica la importància de processos basats en la vivència i l’experimentació per tal que les participants sentin la proposta en tota la seva corporalitat, superant la visió analítica d’atendre el malestar emocional només des de la racionalitat.

Treballem tant en la prevenció i promoció de la salut com en el tractament de casos amb diagnòstic clínic, enxarxant-nos i complementant-nos amb els serveis de salut mental públics i privats.

Serveis

Psicoteràpia intercultural: Cos Dolor

Grups terapèutics psico-corporals per a dones migrades, dissenyats des de l’antiracisme i el feminisme interseccional.

Psicologia per a adolescents i joves

Grups de psicoeducació i atenció terapèutica dissenyats per a potenciar la participació i l’obertura delxs joves, la descàrrega emocional, l’autorecolzament i l’acceptació dels canvis en aquesta etapa vital..

Psicoeducación y acompañamiento emocional

Grups d’expressió i suport emocional per a diferents col•lectius socials: espais de cura, autoconeixement i comprensió dels processos psíquics, emocionals i somàtics que experiencem.