AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de l’ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI, amb NIF núm. G67615641 i domicili en c/ Puríssima Concepció 11 ( 08004 BARCELONA ) i Inscrita en el Registre d’Associacions nº 67018.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns trucant al telèfon + 34 659 38 15 02 o en l’e-mail as.retorna@gmail.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte en relació a aquestes.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si és el cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats.

A. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPÈUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPÈUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers en el seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis són d’accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI, no es fa responsable d’aquests, sense perjudici que intentarà, en la mesura que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de l’ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, ASSOCIACIÓ RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte el regulat, si és el cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa ASSOCIACIO RETORNA, RECURSOS TERAPEUTICS PEL BENESTAR COMUNITARI no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 14/11/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades indicats més amunt, o amb Lant Advocats en info@lant-abogados.com o en https://www.lant-abogados.com/.