INVESTIGACIÓ INOUS MODELS

Investigació

Els nostres dispositius terapèutics se sotmeten a una avaluació continuada, analitzant variables socioeconòmiques i psicològiques dels participants. Hem realitzat una investigació acadèmica amb la UDIMA per avaluar l’eficiència del model terapèutic del projecte Cos-Dolor, esclarint relacions amb significació estadística entre la psicologia humanista i psico-corporal i la millora de les psicopatologies.

Resum Executiu Investigació Cos Dolor Retorna-UDIMA

Consultoria

Acompanyem administracionspubliques i entitats socials i empreses privades en l’ampliació del paradigma de la salut mental hegemònica, introduint la perspectiva intercultural i interseccional en el disseny i l’execució dels models d’atenció. L’elaboració de la Guia “Cap a una salut mental intercultural i comunitària” per a l’Ajuntament de Barcelona persegueix aquest propòsit.

Guia: Cap a una Salut Mental Intercultural Comunitària